Nghĩa của từ: standard of living

*
mức sống, standard of life

Nghĩa trong từ điển StarDict:

standard of living
* danh từ
 - mức sốngĐộng từ BQT - Android App