Nghĩa của từ: standartd time

* tv.
giờ tiêu chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App