Nghĩa của từ: star honeycomb

* hh.
lỗ tổ ong hình sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App