Nghĩa của từ: star rigid body

* vl.
vật rắn (tuyệt đối) thể hình sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App