Nghĩa của từ: starlike

*
hình sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

starlike /'stɑ:laik/
* tính từ
 - như sao
Động từ BQT - Android App