Nghĩa của từ: starlike mapping

* gt.
ánh xạ hình sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App