Nghĩa của từ: start button

* mt.
nút bấm khởi động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error