Nghĩa của từ: starting

*
bắt đầu, khời hành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

starting /'stɑ:tliɳ/
* danh từ
 - sự giật mình
 - sự bắt đầu, sự khởi công, sự khởi hành
Động từ BQT - Android App