Nghĩa của từ: starting conditiona

* mt.
điều kiện ban đầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App