Nghĩa của từ: statical

*
tĩnh, bất động; dừng; ổn định, static

Nghĩa trong từ điển StarDict:

statical
* tính từ
 - xem staticĐộng từ BQT - Android App