Nghĩa của từ: statically

*
một cách tĩnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

statically
- một cách tĩnhĐộng từ BQT - Android App