Nghĩa của từ: steady motion

*
chuyển động ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App