Nghĩa của từ: step function

* gt.
hàm bậc thang; xib. xác suất chuyển tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App