Nghĩa của từ: stochastic convergence

* xs.
sự hội tụ theo xác suất; sự hội tụ ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App