Nghĩa của từ: stochastic dependence

*
phụ thuộc ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App