Nghĩa của từ: stochastic disturbance

* xs.
nhiễu loạn ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App