Nghĩa của từ: storage cycle period

* mt.
thời kỳ nhớ, thời gian đợi lớn nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App