Nghĩa của từ: storage-in bus

* mt.
xe vào của bộ nhớ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App