Nghĩa của từ: stratified sampler

*
mẫu phân lớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App