Nghĩa của từ: stric convexity

* gt.
tính lồi ngặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App