Nghĩa của từ: stroke function

* log.
hàm Sefơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App