Nghĩa của từ: strong summability

* gt.
tính khả tổng mạnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App