Nghĩa của từ: subalgebra

* đs.
đại số con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subalgebra
- (đại số) đại số con
 - invariant s. đại số con bất biến, iđêan bất biếnĐộng từ BQT - Android App