Nghĩa của từ: subase

*
cơ sở con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subase
- cơ sở conĐộng từ BQT - Android App