Nghĩa của từ: subassembly

* mt.
bộ phận lắp ghép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subassembly
* danh từ
 - sự lắp ráp (máy) từng cụm
 - cụm lắp rápĐộng từ BQT - Android App