Nghĩa của từ: subcomplex

* top.
phức hình con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subcomplex
- (tô pô) phức hình conĐộng từ BQT - Android App