Nghĩa của từ: subgraph

*
đồ thị con; top. đồ thị hình con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subgraph
- đồ thị con; (tô pô) đồ thị hình conĐộng từ BQT - Android App