Nghĩa của từ: submonoid

*
mônoit con

Nghĩa trong từ điển StarDict:

submonoid
- mônoit conĐộng từ BQT - Android App