Nghĩa của từ: subprojective

* hh.
thứ tự xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

subprojective
- (hình học) thứ tự xạ ảnhĐộng từ BQT - Android App