Nghĩa của từ: substitution rule

* log.
quy tắc thế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App