Nghĩa của từ: subtraction formulas

*
công thức trừ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App