Nghĩa của từ: summary puncher

* mt.
máy đục lỗ bìa tổng kết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App