Nghĩa của từ: summation formula

* gt.
công thức lấy tổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App