Nghĩa của từ: summator

* mt.
máy cộng, thanh cộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

summator
- (máy tính) máy cộng, thanh cộngĐộng từ BQT - Android App