Nghĩa của từ: sumption

* log.
tiền đề lớn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sumption /'sʌmpʃn/
* danh từ
 - (triết học) đại tiền đề (trong luận ba đoạn)
Động từ BQT - Android App