Nghĩa của từ: supercompact

* đs.
siêu compact

Nghĩa trong từ điển StarDict:

supercompact
- (đại số) siêu compactĐộng từ BQT - Android App