Nghĩa của từ: supercomplex

* top.
siêu phức hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

supercomplex
- (tô pô) siêu phức hìnhĐộng từ BQT - Android App