Nghĩa của từ: superosculating

*
siêu mật tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

superosculating
- siêu mật tiếpĐộng từ BQT - Android App