Nghĩa của từ: superosculation

*
sự siêu mật tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

superosculation
- sự siêu mật tiếpĐộng từ BQT - Android App