Nghĩa của từ: supplemental acceleration

*
gia tốc tiếp tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App