Nghĩa của từ: supplemental keyboard

* mt.
bộ bấm phụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App