Nghĩa của từ: supporting plane

* hh.
mặt phẳng tựa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App