Nghĩa của từ: suspension homomorphism

*
đồng cấu chéo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App