Nghĩa của từ: sweeping-out method

* gt.
phương pháp quét ra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App