Nghĩa của từ: swept wing

* Cơ.
cánh hình mũi tên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App