Nghĩa của từ: symmetric function

* gt.
hàm đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App