Nghĩa của từ: symmetric involution

*
phép đối hợp đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App