Nghĩa của từ: symmetric relation

* log.
quan hệ đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App