Nghĩa của từ: symmetrical function

* gt.
hàm đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App