Nghĩa của từ: symmetrized Kromecker power

* đs.
lũy thừa Kroneckơ đối xứng hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App